Jsme otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet odpovědi na své životní otázky z pohledu Bible.

Členem církve se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše Krista a kdo se dobrovolně podřizuje Písmu svatému a zásadám Církve bratrské.

Neznamená to ale, že se církev uzavírá jen svým členům. Právě naopak jsou vítáni všichni bez rozdílů!