Jsme otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet odpovědi na své životní otázky z pohledu Bible.

Členem církve se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše Krista a kdo se dobrovolně podřizuje Písmu svatému a zásadám Církve bratrské.

Neznamená to ale, že se církev uzavírá jen svým členům. Právě naopak jsou vítáni všichni bez rozdílů!

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde