O nás

Církev bratrská je společenství křesťanů, kteří přijali Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele. Jsou pokřtěni a přijímají Bibli jako základ své víry i života.Historicky navazujeme na odkaz staré Jednoty bratrské, jejímž biskupem byl Jan Ámos Komenský.

Jsme jen malou částí obecné Církve, a proto budujeme vztahy s ostatními církvemi v naší republice v rámci Evangelikální aliance a Ekumenické rady církví.

Nedělní Bohoslužby

Bohoslužby probíhají každou neděli od 9:30 v naší modlitebně Ve Žlíbku 168/8

Modlitební chvíle

Než v neděli začne bohoslužba jsou všichni zváni na modlitební setkání ve společenské místnosti.

Studium Bible (Biblická hodina)

Biblické hodiny se uskutečňují každé úterý od 19:00 a probírají se zde postupně různé úseky písma do větší hloubky.

Mládež

Mládež tedy skupina pro mladé lidi od 15ti let se schází každý pátek od 19:00. Bližší informace na mladezpocernice.cz

Dorost

Dorost je skupina pro děti od 9ti do 15ti let a schází se každý pátek od 17:00. Bližší informace na pocernice.dorost.cz

Nedělní program pro děti (Besídka)

Každou neděli je připraven program během bohoslužeb i pro děti.

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde